انتظارِ فرج

انتظار یعنی دویدن..نه ایستادن

انتظارِ فرج

انتظار یعنی دویدن..نه ایستادن

انتظارِ فرج

حال من حال کسی است
که هنگام فرار یادش افتاد
کسی منتظرش نیست
نرفت ..

:TeLegram
روچــــــــ rochak_255 -ک

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

هر انسانی عطر خاصی دارد

گاهی برخی عجیب بوی خدا میدهند ..............

مثل مادر ...

سلام

 بانو جان!

 میدانم که میخوانی..

بهترین مادر دنیا تولدت مبارک ...

برای ظهور مولامون دعا کن مادرجان !


دل نوشت:مهدی جان! دلم نیامد تو بهترین روزی که شما خوشحالی من ناراحت باشم ..

آقا جان تولد مادرت مبارک ..

میشود عیدی ما فرج باشد؟

+شادی روح همه ی ماران خفته در خاک صلوات


  • من و غریبه


آقا جان

یک سال دیگر گذشت ..

میکویند ساعت هشت سال تحویل میشود

اما من میگویم نمی شود

مگر برای زمان، بدون حضورت به پایان می بریم

اما به گمانم این ساعت بی حکمت نیست

شاید امسال به دعای جد بزرگوارتان سر به راه شویم

سر به راه شما

شاید سال بعد با صاحبش تحویل شود

انشاالله

  • من و غریبه