انتظارِ فرج

انتظار یعنی دویدن..نه ایستادن

انتظارِ فرج

انتظار یعنی دویدن..نه ایستادن

انتظارِ فرج

حال من حال کسی است
که هنگام فرار یادش افتاد
کسی منتظرش نیست
نرفت ..

:TeLegram
روچــــــــ rochak_255 -ک

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

بهترین دُو راهی دُنیاست ..

بین الحرمین که ،

بین دو برادر معلق بمانی

و..

ندانی اول به سویِ کدام پرواز کنی!

آخ که فاصله ی بین تان چقدر آرام کننده است...

ارباب جان ..

نگاه ...

دعوت ...

و قدمهای من بر این مکان مقدس ..

خواهشِ من از شماست :(

پ.ن:حسین جان ...دلم بسی تنگ است !!

تو نظر کن به دلم حالِ دلم خوب شود :(

# شب جمعه

  • من و غریبه

بودنت حتی..

زمستانی ترین روزم را بهاروار عاشقانه می کند

من ..نه اهل بارانم نه باد

نه عاشق زمستانم نه تابستان

من هوایی را دوست دارم که متبرک باشد

به نفس هایت

یاابن الحسن !!!!

# جمعه دلتنگی

  • من و غریبه