انتظارِ فرج

انتظار یعنی دویدن..نه ایستادن

من و غریبه

یک دخترک n ساله یِ تنهایِ منتظر...


+من سخت نمی گیرم


سخت است جهان ، بی تو ..


About me
وقتی کسی نیست که . .
به او فکر کنی . . .
به آسمان نگاه کن . . .
زیرا در آسمان کسی هست . . .
که به تو فکر کند . .

فَإِنِّی قَرِیبٌ..

:TeLegram
روچــــــــ rochak_255 -ک
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان