انتظارِ فرج

انتظار یعنی دویدن..نه ایستادن

انتظارِ فرج

انتظار یعنی دویدن..نه ایستادن

انتظارِ فرج

حال من حال کسی است
که هنگام فرار یادش افتاد
کسی منتظرش نیست
نرفت ..

:TeLegram
روچــــــــ rochak_255 -ک

مهم نیست چقدر شب تاریک است

خورشید دوباره

طلوع خواهد کرد

مهم نیست چقدر اندوهت عمیق است

زمانی که دلت به نورِ خدا

روشن باشد

قلبت دوباره لبخند

خواهد زد ؛)

دعا واسه امام زمان یادتون نره smiley

و مواظب خودتون و خوبی هاتون باشید

یا علیheart

  • من و غریبه