انتظارِ فرج

انتظار یعنی دویدن..نه ایستادن

بودنت حتی..

بودنت حتی..

زمستانی ترین روزم را بهاروار عاشقانه می کند

من ..نه اهل بارانم نه باد

نه عاشق زمستانم نه تابستان

من هوایی را دوست دارم که متبرک باشد

به نفس هایت

یاابن الحسن !!!!

# جمعه دلتنگی

۵ موافق ۰ مخالف
About me
وقتی کسی نیست که . .
به او فکر کنی . . .
به آسمان نگاه کن . . .
زیرا در آسمان کسی هست . . .
که به تو فکر کند . .

فَإِنِّی قَرِیبٌ..

:TeLegram
روچــــــــ rochak_255 -ک
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان