انتظارِ فرج

انتظار یعنی دویدن..نه ایستادن

انتظارِ فرج

انتظار یعنی دویدن..نه ایستادن

انتظارِ فرج

حال من حال کسی است
که هنگام فرار یادش افتاد
کسی منتظرش نیست
نرفت ..

:TeLegram
روچــــــــ rochak_255 -ک

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

آقای من..
زیباترین غزل شدی که بگویم به اهل شعر
بی تو غزل به لبِ من حرام شد!
گفتم شبی کنارِ تو افطار میکنم
آقا نیامدی،رمضان هم تمام شد!

بعداً نوشت :عید مبارک

  • من و غریبه

یابن الحسن ...

ما بی سلیقه ایم ؛

تو حاجات ما بخواه

ور نه گدا مطالبه ی آب و نان کند ..


امشب که مقدرات را مینوسند ،

کاش در تقدیرمان

تو را بنویسند

نگاه مهربانت را

نوازش دست هایت را

لبخند رضایتت را

کاش بیایی ،

کنارت زندگی کنیم و عاقبت

روی دستانت شهید شویم

کاش به اجابت برسد تنها دعایم،

دعای تو را داشتن وبرای تو جان دادن

و چه زیباست

نفس کشیدن و

زندگی کردن کنار عزیز فاطمه (س)


خدایا به بزرگیت قسم امسال در تقدیر فاطمه بنویس ظهور


  • من و غریبه