انتظارِ فرج

انتظار یعنی دویدن..نه ایستادن

نیامدی...

آقای من..
زیباترین غزل شدی که بگویم به اهل شعر
بی تو غزل به لبِ من حرام شد!
گفتم شبی کنارِ تو افطار میکنم
آقا نیامدی،رمضان هم تمام شد!

بعداً نوشت :عید مبارک

۶ نظر

شب قدر..

یابن الحسن ...

ما بی سلیقه ایم ؛

تو حاجات ما بخواه

ور نه گدا مطالبه ی آب و نان کند ..


امشب که مقدرات را مینوسند ،

کاش در تقدیرمان

تو را بنویسند

نگاه مهربانت را

نوازش دست هایت را

لبخند رضایتت را

کاش بیایی ،

کنارت زندگی کنیم و عاقبت

روی دستانت شهید شویم

کاش به اجابت برسد تنها دعایم،

دعای تو را داشتن وبرای تو جان دادن

و چه زیباست

نفس کشیدن و

زندگی کردن کنار عزیز فاطمه (س)


خدایا به بزرگیت قسم امسال در تقدیر فاطمه بنویس ظهور


۶ نظر
About me
وقتی کسی نیست که . .
به او فکر کنی . . .
به آسمان نگاه کن . . .
زیرا در آسمان کسی هست . . .
که به تو فکر کند . .

فَإِنِّی قَرِیبٌ..

:TeLegram
روچــــــــ rochak_255 -ک
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان